Chỉ báo kỹ thuật On Balance Volume (OBV) – cân bằng khối lượng – là một chỉ báo động lực thể hiện mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch và thay đổi giá. Cơ chế hoạt động của chỉ báo này khá đơn giản: nếu hôm nay. Là ngày tăng giá thì khối lượng được cộng thêm vào giá trị OBV của ngày hôm trước và ngược lại. Khối lượng bị trừ đi giá trị OBV ngày hôm trước nếu hôm nay là ngày giảm giá.

Thêm chỉ báo On Balance Volume trên MT4


Để thêm OBV indicator trên MT4, anh em vào Insert -> Indicators -> Volumes -> On Balance Volume:

Cách phân tích chỉ báo On Balance Volume


Phân tích chỉ báo On Balance Volume dựa trên lý thuyết rằng OBV sẽ thay đổi trước khi giá thay đổi: các dòng tiền đầu tư sẽ đổ vào chứng khoán đang xét khi OBV tăng. Khi các nhà đầu tư tập trung vào chứng khoán đó, cả chỉ báo On Balance Volume và chứng khoán đều sẽ “trào dâng”.

Nếu giá biến động trước OBV, tình trạng “không xác định” (non-confirmation) sẽ xảy ra. Non-confirmation có thể xảy ra tại các đỉnh thị trường giá tăng (khi giá tăng trước hoặc không có sự tăng của OBV); hoặc tại các đáy thị trường giá giảm (khi giá giảm trước hoặc không có sự giảm của OBV).


OBV sẽ trong một trend tăng khi mỗi đỉnh đều cao hơn đỉnh trước đó và mỗi đáy đều cao hơn đáy trước đó. Ngược lại, chỉ báo sẽ trong trend giảm khi đỉnh và đáy kế tiếp thấp hơn đỉnh và đáy trước đó. Khi OBV di chuyển nằm ngang và không tạo một mức cao hay thấp nào, nó đang ở trend không xác định.

Áp dụng chỉ báo On Balance Volume vào trading


Khi một trend được xác lập, nó sẽ tồn tại đến khi bị phá vỡ. Có hai cách để phá vỡ trend On Balance Volume:

 

  • Thứ nhất, khi trend đổi chiều từ tăng thành giảm hay ngược lại;
  • Thứ hai, khi trend chuyển thành không xác định và tiếp tục như vậy quá 3 ngày. Nếu giá chuyển từ trend tăng sang không xác định và giữ chỉ trong vòng 2 ngày trước khi quay trở về trend tăng, chỉ báo OBV vẫn được xem là đang trong trend tăng suốt quãng thời gian đó.


Khi OBV chuyển sang một trend tăng hoặc giảm, một Breakout – phá vỡ đã xảy ra. Vì thông thường OBV phá vỡ trước giá. Anh em nên đặt lệnh mua khi OBV phá vỡ trên. Tương tự anh em nên bán khi OBV phá vỡ dưới. Các vị thế này nên được giữ cho đến khi trend thay đổi.

Tính toán chỉ báo On Balance Volume


Chỉ báo cân bằng khối lượng. Được tính bằng cách cộng khối lượng trong ngày vào tổng khối lượng cộng dồn khi giá chứng khoán tăng. Và trừ khối lượng của ngày đó khi giá chứng khoán giảm.

 

  • Nếu giá đóng cửa hôm nay lớn hơn giá đóng cửa hôm qua: OBV = OBV của ngày hôm qua + Khối lượng của ngày hôm nay;
  • Nếu giá đóng cửa hôm nay nhỏ hơn giá đóng cửa hôm qua: OBV = OBV của ngày hôm qua – Khối lượng ngày hôm nay;
  • Nếu giá đóng cửa hôm nay bằng giá đóng cửa hôm qua: OBV = OBV của ngày hôm qua.

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY

 GGTrade – TRADE ngay chỉ với 20$