MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) đang bán tới 1 tỷ đô la cổ phiếu phổ thông MSTR của mình, với mục đích sử dụng số tiền thu được để mua bitcoin. Công ty niêm yết trên sàn Nasdaq gần đây cũng đã hoàn thành đợt chào bán trái phiếu có bảo đảm trị giá 500 triệu đô la và cũng sẽ sử dụng số tiền thu được để mua NYSE Bitcoin.

Bán cổ phiếu MSTR để mua Bitcoin

Microstrategy đã đăng ký với Ủy ban giao dịch và chứng khoán Mỹ (SEC) để tung ra một đợt chào bán chứng khoán tới 1 tỷ đô la cổ phiếu phổ thông loại A của mình. Cổ phiếu phổ thông loại A của công ty được niêm yết trên sàn Nasdaq Global Select Market dưới ký hiệu MSTR.

Trong bản cáo bạch nộp cho SEC về đợt chào bán này, Microstrategy đã giải thích cách họ có kế hoạch sử dụng số tiền bán được, nêu rõ:

Chúng tôi dự định sử dụng số tiền thu được từ việc bán bất kỳ cổ phiếu phổ thông loại A nào được cung cấp theo bản cáo bạch này cho các mục đích chung của công ty, bao gồm cả việc mua bitcoin, trừ khi có quy định khác trong phần bổ sung bản cáo bạch hiện hành.

Microstrategy Inc. hiện đang sở hữu khoảng 92.079 bitcoin, được nắm giữ bởi một công ty con mới thành lập, Macrostrategy LLC.

Công ty cũng đã thông báo hôm thứ Hai rằng họ đã hoàn thành đợt chào bán 500 triệu đô la cho các trái phiếu bảo đảm với lợi suất 6,125% và số tiền thu được sẽ được sử dụng để mua thêm bitcoin. Ở mức giá hiện tại, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán này có thể mua được tới 12.500 BTC. Điều này sẽ nâng tổng số bitcoin nắm giữ của Microstrategy lên hơn 100.000 BTC.

Bản cáo bạch của công ty được nộp cho SEC mô tả:

Microstrategy theo đuổi hai chiến lược trong hoạt động kinh doanh của mình. Một chiến lược là mua và giữ bitcoin và chiến lược khác là phát triển hoạt động kinh doanh phần mềm phân tích doanh nghiệp.

“Chúng tôi coi việc nắm giữ bitcoin của mình là nắm giữ dài hạn và chúng tôi không có kế hoạch tham gia vào giao dịch bitcoin thường xuyên và không dùng các hợp đồng tương lai hoặc ký kết các hợp đồng phái sinh liên quan đến việc nắm giữ bitcoin của chúng tôi, mặc dù chúng tôi có thể bán bitcoin trong thời gian tới khi cần thiết để tạo ra tiền mặt cho mục đích quản lý vốn và các mục đích chung khác của công ty”, công ty cho biết.

Microstrategy lưu ý thêm, “Chúng tôi cũng đang khám phá các cơ hội để áp dụng các công nghệ liên quan đến bitcoin như phân tích chuỗi khối vào các dịch vụ phần mềm của chúng tôi”.

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY

GGTrade – TRADE ngay chỉ với 20$