Giao dịch tài khoản lớn là bước mà trader đã rèn luyện 1 thời gian phải đến. Giao dịch tài khoản lớn là khi đem những kiến thức áp dụng vào thực chiến. Là khi phải đối mặt với lòng tham, nỗi sợ, cảm giác đau đớn khi thua lỗ. Nhiều trader thậm chí còn không luyện tập trước khi mở tài khoản lớn để giao dịch, và đã phải trả giá đắt.


Giao dịch tài khoản lớn – 1: Tôi đã trade đều đặn 6 tháng trở lên chưa?


Đây là câu hỏi rất quan trọng. Thị trường Forex luôn thay đôi. Đôi khi phương pháp anh em luyện tập trên demo hoặc tài khoản nhỏ. Lại không có tác dụng nữa khi anh em giao dịch tài khoản lớn.


1 phương pháp hay 1 hệ thống cần phải giúp anh em sống sót được mà không bị thua lỗ quá nặng nề trong vòng ít nhất 6 tháng trở lên mới nên được đem áp dụng với tài khoản lớn. Ít nhất trong 6 tháng đó, anh em phải có kết quả hoà vốn hoặc có lợi nhuận. Nếu vẫn còn thua lỗ nhiều, hãy dành thêm 6 tháng nữa để luyện tập.

Giao dịch tài khoản lớn – 2: Tôi đã thử qua nhiều phong cách giao dịch chưa?


Giao dịch tài khoản lớn chính là lời cam kết của anh em với 1 phong cách giao dịch duy nhất. Tài khoản lớn không phải là thứ để thử nghiệm hay kiểm tra nữa, mà là để đi chiến đấu và kiếm lợi nhuận. Cho nên phải đảm bảo là anh em đã thử qua nhiều phong cách giao dịch, và đã cam kết theo 1 phong cách duy nhất.


Có thể là swing trade, day trade hoặc scalping. Mọi thứ phải được tự động hoá, từ lúc phân tích tới lúc đặt lệnh. Anh em không được phép phân vân nên làm cái gì, chọn cái nào nữa. Đã tới lúc thực chiến rồi.

Giao dịch tài khoản lớn – 3: Tôi có gặp chuỗi thua nào chưa?


Đúng vậy, chuỗi thua – losing streak – là thứ bất kỳ hệ thống giao dịchnào cũng phải có. Trong thời gian luyện tập trên tài khoản nhỏ, anh em có gặp chuỗi thua nào không? Nếu có thì tài khoản của anh em sụt giảm bao nhiêu phần trăm? Có vượt qua được chuỗi thua đó không?

Quan trọng hơn là, nếu gặp chuỗi thua thực với tài khoản lớn. Tâm lý của anh em có đủ vững để chịu đựng được cảm giác mất 1 phần lớn số tiền không? Anh em sẽ làm gì để vượt qua được giai đoạn khó khăn đó?


Nếu chưa gặp chuỗi thua nào thì chắc anh em đã rèn luyện chưa đủ thời gian. Cần phải luyện thêm trước khi mở tài khoản lớn để trade.

Giao dịch tài khoản lớn – 4: Tôi có ghi nhật ký giao dịch và đánh giá lại thường xuyên không?


Ngay cả những nhà giao dịch chuyên nghiệp. Các trader huyền thoại vẫn ghi nhật ký giao dịch thường xuyên. Và đánh giá lại khả năng của mình, thì tại sao anh em lại không?

Nó là thứ tối thượng để giúp 1 trader ngày càng giỏi hơn trên con đường giao dịch của anh ta.


Nếu anh em chưa có thì nên bắt đầu ghi nhật ký ngay đi.

Giao dịch tài khoản lớn – 5: Tôi đã sẵn sàng chưa?


Câu hỏi cuối cùng, cũng là quyết định: “Tôi đã sẵn sàng trade tài khoản lớn chưa?”

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY

 GGTrade – TRADE ngay chỉ với 20$