Bố cục giao dịch trong ngày:

1.Trọng điểm chú ý tài sản EUR/USD, USD/JPY
2.Theo dấu hiệu của người hướng dẫn, mỗi lệnh vào 50 USD
3.Lợi nhuận dự kiến trong ngày trên 10%

Những sự kiện và dữ liệu tài chính người đầu tư đáng chú ý trong ngày:

1. 15:00 Đức: chỉ số triển vọng thương mại IFO tháng 6
2. 21:00 Mỹ: tỷ lệ hàng năm tổng số bán nhà tháng 5
3. 21:30 Mỹ: chỉ số hoạt động thương mại của Dallas Fed tháng 6

Biểu đồ EUR/USD 15 phút:

 

1. Ngày giao dịch trước tình hình tăng cao sau đó giảm, sáng ngày hôm nay tình hình một lần nữa tăng cao tới quanh mức cao, nhìn từ đường ngày, tình hình ngay nhận kháng cự tại trên đường trung bình 20, thao tác ngày hôm nay vẫn cần cẩn thận, kiên nhẫn chờ đợi xu hướng xuất hiện, tiếp tục vào lệnh tăng khi tăng phá vỡ 1.16718, tình hình sẽ chào đón một đợt điều chỉnh sau khi giảm phá vỡ 1.16524.
2. Biểu đồ 15 phút tại vị trí kháng cự 1.16651, 1.16718 vào lệnh giảm 5 phút; tại vị trí hỗ trợ 1.16524, 1.16403 vào lệnh tăng trong 5 phút.

Biểu đồ USD/JPY 15 phút:

 

1. Ngày giao dịch trước tình hình giao động trong phạm vi 430 điểm, sáng ngày hôm nay giảm phá vỡ trực tiếp mức thấp gần 3 ngày, sau khi phục hồi trong ngày tình hình tiếp tục lấy vào lệnh giảm làm chính. Chú ý 4 giờ phục hồi tại mức thấp trước 109.544.
2. Biểu đồ 15 phút tại vị trí kháng cự 109.703, 109.800, 109.949 vào lệnh giảm 5 phút; tại vị trí hỗ trợ 109.544 vào lệnh tăng trong 5 phút.

Phân tích trên chỉ cung cấp cho tham khảo, nếu cần hướng dẫn thao tác tỉ mỉ hoặc nhà phân tích giải phiên thì liên hệ giám đốc khách hàng Sàn GGBinary.