Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Tin doanh nghiệp

VCS – Công ty cổ phần Vicostone – Công bố ước doanh thu thuần quý II đạt 1.118 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế 255 tỷ đồng, giảm 38% do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

BMP – CTCP Nhựa Bình Minh – Thông báo thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2019 cho nhà đầu tư. Doanh nghiệp sẽ chốt cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/07/2020, thời gian thực hiện 05/08/2020.

NKG – CTCP Thép Nam Kim – Đã hoàn tất việc mua 10 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 02/6 đến 30/6 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, với giá mua bình quân 7.800 đồng/cổ phiếu.

HVH – CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC – Ngày 2/7, HĐQT đã thông qua phương án phát hành 1,95 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông theo tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2020.

KHP – CTCP Điện lực Khánh Hòa – Ngày 21/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 22/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2%, thanh toán bắt đầu từ ngày 12/8/2020.

AAA – CTCP Nhựa An Phát Xanh – Đã thông qua việc mua thêm 21,3 triệu cổ phần của CTCP Nhựa Bao bì An Vinh. Dự kiến giao dịch thành công, AAA sẽ nâng sở hữu tại Công ty trên lên 24,3 triệu cổ phần, tỷ lệ 56,51%/vốn. Thời gian thực hiện trong tháng 7/2020.

OPC – CTCP Dược phẩm OPC – Ngày 13/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 14/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/7/2020.

NDX – CTCP Xây lắp phát triển Nhà Đà Nẵng – Ngày 14/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 15/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/8/2020.

AMV – CTCP Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ – Đã thông qua việc bán 200.000 cổ phần, tương ứng 40% sở hữu tại CTCP Đầu tư phát triển y học Nha Trang với giá 10.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện trong quý III/2020.

DPC – CTCP Nhựa Đà Nẵng – Ngày 17/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 20/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 18/8/2020.

PMB – CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc – Ngày 13/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019, ngày đăng ký cuối cùng là 14/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 27/7/2020.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

ADS – CTCP Damsan – Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng ACC, cổ đông, tổ chức có liên quan đến bà Vũ Phương Diệp – Phó tổng giám đốc đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu ADS từ ngày 09/7 đến 07/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại ADS lên 3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,75%.

TEG – CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành – CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), cổ đông đã mua vào hơn 1,41 triệu cổ phiếu TEG trong ngày 30/6. Sau giao dịch, SHS đã nâng sở hữu tại TEG lên hơn 2,41 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,46%.

HDG – CTCP Tập đoàn Hà Đô – Quỹ ngoại Wareham Group Limited đã bán 750.000 cp và quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) đã bán 50.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 5 quỹ liên quan từ 14.898.722 cp (tỷ lệ 9,6592%) xuống 13.798.722 cp (tỷ lệ 8,9461%). Giao dịch thực hiện ngày 3/7/2020.

IBC – CTCP Đầu tư Apax Holdings – Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT, đã mua 2.248.300 cp, nâng lượng sở hữu từ 2.884.750 cp (tỷ lệ 3,54%) lên 5.133.050 cp (tỷ lệ 6,29%). Giao dịch thực hiện ngày 2/7/2020.

SRC – CTCP Cao su Sao Vàng – CTCP Tập đoàn Hoành Sơn đã mua 6.886.150 cp (tỷ lệ 24,54%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch Tập đoàn Hoành Sơn không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 30/6 đến 2/7/2020.

ELC – CTCP Đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông – Bà Phùng Thị Thịnh, mẹ ông Nguyễn Mạnh Hải – Thành Viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 153.373 cp (tỷ lệ 0,3%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/7 đến 5/8/2020.

TV2 – CTCP Tư vấn xây dựng điện 2 – Ông Tạ Công Sơn, nhà đầu tư, đã bán 162.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.281.343 cp (tỷ lệ 5,34%). Giao dịch thực hiện ngày 11/3/2020. Tiếp đó ngày 26/6/2020 ông Tạ Công Sơn bán tiếp 500.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 781.343 cp (tỷ lệ 3,254%).

BHV – CTCP Bá Hiến – Ông Tưởng Quốc Tuấn, Giám đốc, đăng ký mua 511.711 cp. Trước giao dịch ông Tuấn không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/7 đến 20/7/2020.

EFI – CTCP Đầu tư tài chính giáo dục – CTCP Đầu tư và phát triển giáo dục Phương Nam đã bán toàn bộ 1.239.400 cp (tỷ lệ 11,39%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 26/6/2020. Cũng liên quan đến cổ phiếu EFI, cùng ngày, CTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội đã bán toàn bộ 1.091.500 cp (tỷ lệ 10,03%) và không còn là cổ đông lớn.

Trong khi đó, cùng ngày, ông Nguyễn Đình Việt, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 2.026.000 cp (tỷ lệ 18,62%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Việt không sở hữu cổ phiếu nào. Ông Nguyễn Sơn Tùng, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.239.400 cp (tỷ lệ 11,39%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Tùng không sở hữu cổ phiếu nào.

LM8 – CTCP Lilama 18 – Ông Nguyễn Ngọc Đông, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.069.650 cp (tỷ lệ 11,39%). Giao dịch thực hiện ngày 29/6/2020.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DHC – CTCP Đông Hải Bến Tre – Bà Nguyễn Thị Thủy, vợ ông Lê Bá Phương – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 500.000 cổ phiếu DHC từ ngày 07/7 đến 05/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Thủy sẽ nâng sở hữu tại DHC lên 3,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,79%.

Liên quan đến DHC, Daiwa-SSI Vietnam Growth Fund II L.P và Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI, 2 cổ đông của DHC đã lần lượt đăng ký bán thoái vốn toàn bộ hơn 7,66 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 13,7% và 3,48 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,23%. Cả 2 giao dịch đều được thực hiện từ ngày 07/7 đến 05/8 theo phương thức thỏa thuận.

XHC – CTCP Xuân Hòa Việt Nam – Ông Đào Đức Chính, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 343.000 cp. Trước giao dịch ông Chính sở hữu 1.198.000 cp (tỷ lệ 5,68%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/7 đến 4/8/2020.

Cũng liên quan đến cổ phiếu XHC, cùng thời gian, bà Nguyễn Thị Vân Anh – em dâu ông Đào Đức Chính – đăng ký bán 343.000 cp trong tổng số 734.300 cp (tỷ lệ 3,48%) đang sở hữu.

NAV – CTCP Nam Việt – Ông Hoàng Kiều Phong, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 1,6 triệu cp. Trước giao dịch ông Phong không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/7 đến 31/7/2020.

CGV – CTCP Sành sứ thủy tinh Việt Nam – Ông Phan Thanh Liêm, Giám đốc, đăng ký mua 131.250 cp. Trước giao dịch ông Liêm không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/7 đến 5/8/2020.

VPR – CTCP In và Thương mại Vina – Ông Bùi Minh Tuấn, ủy viên HĐQT, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 189.450 cp (tỷ lệ 4,55%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/7 đến 5/8/2020.

TMS – CTCP Transimex – Ông Bùi Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 9.043.363 cp (tỷ lệ 12,839%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/7 đến 5/8/2020.

HTG – Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ – Bà Phạm Thị Mỹ, vợ ông Nguyễn Đức Trị – Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 148.659 cp. Trước giao dịch bà Mỹ sở hữu 33.881 cp (tỷ lệ 0,15%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/7 đến 5/8/2020.

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY

 GGTrade – TRADE ngay chỉ với 20$