Có một sự thật là bây giờ không chỉ #Trader mà các #Broker cũng đang đổ mồ hôi hột với dầu. Giá dầu sàn lấy theo giá futures đột nhiên bị nhảy búa xua vì giá dầu âm kỳ hạn rồi, và có thể là các kỳ hạn tới nữa, dẫn đến việc báo giá sai xảy ra lung tung, lệnh chốt cắt búa xua, margin thay đổi, rollover fee thay đổi. Đây là những rủi ro lớn nhất cho anh em trade dầu, ngoài cái rủi ro biến động giá thị trường.


Nếu anh em tiếp tục trade dầu thì tạm ngưng lại, hỏi lại sàn mình rõ ràng về ký quỹ lệnh, ký quỹ qua đêm, phí qua đêm (swap rate hay rollover rate), kỳ hạn dầu, cách rollover cái trạng thái (lệnh) của mình vào các thời điểm hết hạn. Hiểu thật rõ rồi hãy trade tiếp nhé anh em. Đừng để mấy cái rủi ro ngoài thị trường nó ảnh hưởng đến việc trading.Còn nếu chưa đủ hiểu thật kỹ thì ngưng trade vậy.

Đôi lời nhắc anh em đang “sống mái” với con dầu

P/S: Mới có đứa em xã hội làm country manager cho 1 sàn lớn nói là sáng giờ nhận gần 200 cái email về vấn đề dầu rồi. Quá ghê

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY

 GGTrade – TRADE ngay chỉ với 20$