Các tin tức kinh tế quan trọng:

  • 06:10 Phát biểu của chủ tịch hội đồng nhà nước của ngân hàng Cananda
  • 06:50 Cuộc họp của những nhà chính sách tiền tệ Nhật Bản
  • 20:00 Chỉ số giá nhà bán tại 20 khu vực phát triển nhất Mỹ tháng 7
  • 20:45 Chỉ số PMI dịch vụ của Mỹ tháng 9
  • 21:00 Chỉ số lòng tin người tiêu dùng tháng 9 của Mỹ
  • 22:15 Phát biểu của thành viên FOMC

1. Quyền chọn EUR/USD:

Biểu đồ một giờ:hiện tại thị trường đang giảm xuống sau khi tăng trở lại gần mức 1.121 , mức hỗ trợ bên dưới tại đường dây 60 ngày, nếu đứng vững trên đường dây 60 ngày có thể vào lệnh cao tiếp.

Biểu đồ năm phút:xu hướng giảm xuống vào lệnh thấp, khi Bollinger Band thu hẹp lại có thể vào lệnh thấp ở dây trên, nếu đứng vững dây giữa có thể vào lệnh thấp.

2. Quyền chọn USD/JPY:

Biểu đồ một giờ:tình hình có tăng lên tại đáy bộ, nếu tăng lênh đến mức kháng cự đường dây 60 ngày và không vượt qua được thì xu hướng sẽ giảm xuống, hiện tại xu hướng tổng thể vẫn là giảm xuống.

Biểu đồ năm phút:chỉ tiêu Bollinger Band kết hợp với KD, khi chỉ tiêu KD xuống đến đáy bộ, và giá đứng vững dây dưới Bollinger Band có thể vào lệnh cao.