06:30 AUD Bài Phát Biểu của Lowe, Thống Đốc Ngân Hàng Dự Trữ Australia

10:00 NZD Chi Tiêu Thẻ Tín Dụng (Năm trên Năm)

12:00 JPY Chỉ Số Hàng Đầu

12:00 SGD CPI Singapore (Năm trên Năm) (Tháng 5)

12:00 EUR Chỉ Số Giá Xuất Khẩu của Phần Lan (Năm trên Năm) (Tháng 5)

12:00 EUR Chỉ Số Giá Nhập Khẩu của Phần Lan (Năm trên Năm) (Tháng 5)

12:00 EUR PPI Phần Lan (Năm trên Năm) (Tháng 5)

15:00 EUR Chỉ Số Kỳ Vọng Kinh Doanh của Đức

15:00 EUR Chỉ Số Đánh Giá Hiện Tại Đức

15:00 EUR Chỉ Số Môi Trường Kinh Doanh Ifo của Đức

18:30 BRL Chỉ Báo Thị Trường Trọng Tâm BCB

19:30 USD Hoạt Động Quốc Gia của Fed Chi Nhánh Chicago (Tháng 5)