00:00 USD Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan
02:30 GBP Vị thế thuần mang tính đầu cơ GBP CFTC
02:30 USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC
02:30 USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC


02:30 USD Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC
02:30 AUD Vị thế thuần mang tính đầu cơ AUD CFTC
02:30 JPY Vị thế thuần mang tính đầu cơ JPY CFTC
02:30 EUR Vị thế thuần mang tính đầu cơ EUR CFTC
06:00 USD Bài Phát Biểu của Rosengren, Thành Viên FOMC