Nhận định chứng khoán 29/3: Thị trường cần những cải thiện rõ nét hơn. VN-Index sẽ thử thách lại vùng 980 điểm.

00:00 CHF Bài Phát Biểu của Maechler, Thành Viên Hội Đồng Thống Đốc SNB
00:00 BRL Công Việc theo Bảng Lương Ròng của CAGED 82.00K 34.31K
00:15 USD Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC
03:00 NZD Bài Phát Biểu của Orr, Thống Đốc RBNZ
04:20 USD Bài Phát Biểu của Bullard, Thành Viên FOMC
04:45 NZD Cho Phép Xây Dựng (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
06:30 JPY Tỷ lệ việc làm/đơn xin việc (Tháng 2) 1.63 1.63 1.63
06:30 JPY CPI Lõi của Tokyo (Năm trên năm) (Tháng 3)
06:50 JPY Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
06:50 JPY Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên năm) (Tháng 2)
07:30 AUD Khoản Tín Dụng Khu Vực Tư Nhân (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
14:00 GBP Chỉ Số HPI của Nationwide
14:00 EUR Doanh Số Bán Lẻ của Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 2)

Xem thêm: Kiếm tiền quyền chọn nhị phân

14:45 EUR Chỉ Số Chi Tiêu Tiêu Dùng Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
14:45 EUR CPI của Pháp (Tháng trên tháng)
14:45 EUR HICP cuối cùng của Pháp (Tháng trên tháng)
15:00 CHF Các Chỉ Báo Hàng Đầu KOF (Tháng 3)
15:00 EUR GDP Tây Ban Nha (Quý trên quý) (Quý 4)
15:55 EUR Thay Đổi Thất Nghiệp của Đức (Tháng 3)
15:55 EUR Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Đức (Tháng 3)

tin tức sự kiện tài chính ngày 29.3.2019
16:30 GBP Đầu Tư Kinh Doanh (Quý trên quý) (Quý 4)
16:30 GBP Tài Khoản Vãng Lai (Quý 4)
16:30 GBP Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP
16:45 EUR Bài Phát Biểu của Coeure ECB
17:00 EUR CPI của Italy (Tháng trên tháng) (Tháng 3)
17:00 EUR Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Năm trên năm) (Tháng 3)
19:00 BRL Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Brazil
19:30 USD Chỉ Số Giá PCE Lõi
19:30 USD PCE Deflator

Xem thêm: Đầu tư online tại nhà 2019

19:31 USD Chi Tiêu Cá Nhân (Tháng trên tháng) (Tháng 1)
19:31 CAD Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP
19:35 CAD Chỉ Số Giá Nguyên Liệu Thô RMPI (Tháng trên tháng) (Tháng 2)
20:25 USD Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC
20:45 USD Chỉ số PMI Chicago (Tháng 3)
21:00 USD Kỳ Vọng Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 3)
21:00 USD Tâm Lý Tiêu Dùng của Michigan (Tháng 3)
21:01 USD Doanh Số Bán Nhà Mới
21:30 USD Bài Phát Biểu của Kaplan, Thành Viên FOMC
23:00 USD Bài Phát Biểu của Quarles, Thành Viên FOMC