Có một tấm hình được tham khảo từ twitter của TheHedgelessHorsemancho thấy khả năng #vàng đang đi trong một chu kỳ giá tăng.

Đây là hình ảnh:

Khi đặt cái chart #vàng của giai đoạn những năm 1970 lên giai đoạn từ khoảng 2000 đến nay, người ta thấy có vẻ như cái mô hình tăng giá nó đang lặp lại. Đầu tiên là một giai đoạn tăng giá, sau đó vàng giảm điều chỉnh với mô hình như một Đáy Tròn – Rounding Bottom – trước khi bật thật mạnh lên với một đà tăng rất dốc.

Giai đoạn hiện nay (2011 – 2020) có vẻ trùng với giai đoạn điều chỉnh của mô hình Đáy Tròn nói trên, rơi vào giai đoạn 1975 – 1977

Nếu mô hình này lặp lại, có lẽ chúng ta sẽ chứng kiến một đà tăng mạnh mẽ cho vàng nếu giá vàng vượt mốc đỉnh cũ ở khoảng 1930 usd/oz, được thiết lập vào năm 2011.

Lưu ý đây chỉ là một sự so sánh với quá khứ. Không có gì đảm bảo mô hình này được lặp lại trong hiện tại hoặc sẽ xảy đến trong tương lai.

Anh em xem tham khảo nhé

Đăng kí tham gia tại ĐÂY

Tham khảo cách giao dịch tại ĐÂY

 GGTrade – TRADE ngay chỉ với 20$