Bài viết được lược ý từ đoạn trích trong quyển sách nổi tiếng. Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống của Dr.Alexander Elder.

Các trader trong các tổ chức. Hoạt động theo nhóm thường có thành tích tốt hơn so với các trader cá nhân. Có nhiều trader khi làm việc trong các công ty giao dịch nhị phân thì thành công. Nhưng khi tách ra làm cá nhân lại thất bại, dù rằng họ vẫn sử dụng cùng 1 phương pháp giao dịch cũ. Thật nghịch lý khi làm trader cho tổ chức. Kiếm tiền cho doanh nghiệp thì thành công, trong khi ra làm riêng kiếm tiền cho bản thân mình thì không được.Nguyên nhân ở đây là gì?Theo Dr.Elder, khi một trader rời khỏi tổ chức. Anh ấy sẽ xa rời khỏi các cấp quản lý rủi ro cho mình. Các cấp quản lý ấy giúp trader duy trì kỷ luật và kiểm soát rủi ro. Khi đã thiết lập quy tắc quản lý rủi ro rồi thì các trader cho tổ chức phải bám sát quy tắc ấy nếu không muốn bị sa thải. Điều này có nghĩa là nếu thiết lập rủi ro 2% cho mỗi giao dịch. Trader cho tổ chức buộc phải cắt lỗ khi chạm mốc 2%, không có chuyện gồng thêm.

Các công ty càng lớn, mức độ quản lý rủi ro càng chặt chẽ. Trader cho tổ chức không thể qua mặt được bộ phận quản trị rủi ro của công ty giao dịch nhị phân. Ngược lại, nếu là trader cá nhân. Nhiều trader nhanh chóng vứt bỏ quy tắc quản trị rủi ro ra. Để cho các lệnh lỗ của mình lỗ nặng hơn, gây hậu quả nghiêm trọng.Bên cạnh việc thiết lập mức rủi ro cho mỗi lệnh. Các tổ chức còn thiết lập mức thua lỗ tối đa (maximum drawdown) hàng tháng cho mỗi trader trong tổ chức của mình. Điều này có nghĩa là nếu 1 trader thua lỗ đến 1 mức nhất định nào đó (ví dụ 6% tài khoản) thì phải ngồi ngoài cho đến hết tháng. Khi làm trader cá nhân, không còn chịu sự kiểm soát. Nhiều trader đã vứt bỏ mức thua lỗ tối đa, dẫn đến nhiều thua lỗ lớn.Tóm lại, Dr.Elder muốn nói rằng trong các tổ chức về giao dịch nhị phân. Việc duy trì kỷ luật và quản trị vốn được thiết lập nghiêm ngặt từ một tổ chức riêng. Và buộc các trader thành viên phải tuân theo, dẫn đến kết quả tốt. Trong khi đó, các trader cá nhân thường khó kiểm soát được bản thân khi giao dịch và đôi khi khiến sự mất kỷ luật. Đặc biệt về quản lý vốn và quản lý rủi ro, gây ảnh hưởng đến tài khoản.